Här byggs Vällingby Parkstad Hus AC1 om till skola. Vi har fått äran att installera ny luftbehandling i hela fastigheten.

IMG_5898 IMG_5883

Tags