top of page

KVALITET & MILJÖ

Kvalitet.jpg

Vi arbetar aktivt för en hög kvalitet på våra tjänster och produkter. Att identifiera kundens kvalitets- och miljökrav skapar förutsättningar för att "Göra rätt från början".
Med varje medarbetares personliga engagemang och ansvar uppfyller vi ställda kontraktskrav i rätt tid. Genom att hela tiden förbättra och utveckla varje medarbetare är vårt mål att även i framtiden vara det naturliga leverantörsvalet.

Några av våra riktlinjer är:

  • Arbeta långsiktigt för en bättre kvalitet och miljö.

  • Skapa långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.

  • Hålla hög och jämn kvalitet på våra tjänster och produkter.

  • Vara flexibla och snabbt anpassa oss efter kundens behov.

VENT projekt AB jobbar fortlöpande med kvalitet och miljö enligt ISO 9002 och ISO 14001.

I detta ingår ett väl utvecklat egenkontrollprogram och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

bottom of page