Vi arbetar aktivt för en hög kvalitet på våra tjänster och produkter. Att identifiera kundens kvalitets- och miljökrav skapar förutsättningar för att ”Göra rätt från början”.
Med varje medarbetares personliga engagemang och ansvar uppfyller vi ställda kontraktskrav i rätt tid. Genom att hela tiden förbättra och utveckla varje medarbetare är vårt mål att även i framtiden vara det naturliga leverantörsvalet.

Några av våra riktlinjer är:

  • Arbeta långsiktigt för en bättre kvalitet och miljö.
  • Skapa långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.
  • Hålla hög och jämn kvalitet på våra tjänster och produkter.
  • Vara flexibla och snabbt anpassa oss efter kundens behov.

VENT projekt AB jobbar fortlöpande med kvalitet och miljö enligt ISO 9002 och ISO 14001. I detta ingår ett väl utvecklat egenkontrollprogram och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kontakta oss gärna för mer information.